Adatkezelési nyilatkozat

A Szekrenyneked.hu mint adatkezelő adatkezeléseit 2018. május 25-ig korábbi Adatkezelési Tájékoztató szabályozta, május 25-től az európai egységes adatvédelmi rendeletnek megfelelő Adatvédelmi Tájékoztató szabályozza.

Jelen adatkezelési tájékoztató a Szekrenyneked.hu mint adatkezelő adatkezeléseit mutatja be annak érdekében, hogy Ön mint “adatalany” megismerhesse a Szekrenyneked.hu által az Ön személyes adatain végzett adatkezeléseket, valamint 2018. május 25-én érvénybe lépő GDPR rendelet által előírt ide kapcsolódó információkat, jogokat, stb.

E tekintetben az alábbiakról tájékoztatjuk:

1.   AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Adatkezelő: Szekrenyneked Kft.
Székhely címe: 2011 Budakalász, Jókai Mór utca 54.Postacím: Iroda, Műhely: 2013 Pomáz, Céhmester u. 16.
Adószám: 25743500-2-41
Cégjegyzékszám: 13-09-182013
Email: info@szekrenyneked.hu
Telefon: 20/369-5929
Ügyvezető: Tóth Ádám (önálló cégjegyzésre jogosult)

Valamint

Adatkezelő: Tóth Ádám egyéni vállalkozó
Székhely címe: 2011 Budakalász, Jókai Mór utca 54.
Postacím: Iroda, Műhely: 2013 Pomáz, Céhmester u. 16.
Adószám: 66284891-1-33
Email: info@szekrenyneked.huTelefon20/369-5929
Nyilvántartási szám: 33451836

Valamint

Adatkezelő: Décsi-Tóth Orsolya egyéni vállalkozó
Székhely címe: 2011 Budakalász, Jókai Mór utca 54.
Postacím: Iroda, Műhely: 2013 Pomáz, Céhmester u. 16.
Adószám: 66587479-1-33
Email: info@szekrenyneked.hu
Telefon: 20/369-5929
Nyilvántartási szám: 36310897

Valamint

Adatkezelő: Décsi Miklós egyéni vállalkozó
Székhely címe: 1163 Budapest Ballada u. 9.
Postacím: Iroda, Műhely: 2013 Pomáz, Céhmester u. 16.
Adószám: 66754002-1-42
Email: info@szekrenyneked.hu
Telefon: 20/369-5929
Nyilvántartási szám: 38587883

2.   ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGE

A Szekrenyneked.hu a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

3.   ALAPELVEINK

A Szekrenyneked.hu az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezeljük;
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;
 • Szekrenyneked.hu minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük;
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

4.   KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, JOGALAPJA

Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek köre.

A.     HONLAPUNK MEGLÁTOGATÁSAKOR

 • Jogalap: Szekrenyneked.hu jogos érdeke
 • Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak
  listája, az Ön által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő̋ felbontása.
 • Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásunk
  minőségének ellenőrzése és javítása
 • Időtartama: 2 év
 • Adatfeldolgozó: Google Analytics (Adatfeldolgozó a Google)
  • Személyes adat forrása: a látogató által használt böngésző és a kapcsolódó informatikai rendszerek
 • Megjegyzés: A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét
  személyekkel. (Azaz az adatokat csak tömegesen, statisztikai céllal elemezzük.)

Bővebb információk a Google Analytics működéséről az alábbi oldalon található (elképzelhető, hogy csak angol nyelven érhető el): https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

B.     AJÁNLATKÉRŐ ŰRLAP

 • Jogalap: szerződés teljesítés
 • Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
 • Az adatkezelés célja: Ügyfelek bútorokra vonatkozó ajánlat kérésével, megrendelésével kapcsolatos adminisztratív információk bekérése, melyek megléte létszükséglet az ajánlat elkészítése érdekében.
 • Kit érint pontosan: minden ajánlatkérőt
 • Leiratkozás: csak az ügyfél törlésével lehetséges
 • Időtartama: az ügyfél törléséig vagy a garanciális időszak leteltéig
 • Adatfeldolgozó: Salesautopilot.hu, Dropbox, BIP kampány
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

 

C.      ÜGYFÉL / AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ EMAIL-EK

 • Jogalap: szerződés teljesítés
 • Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
 • Az adatkezelés célja: Ügyfelek bútorokra vonatkozó ajánlat kérésével, megrendelésével kapcsolatos pénzügyi és adminisztratív információk beszerzése illetve küldése. Példák:
  • Ajánlat pontosítás
  • Ajánlat küldése
  • Számlázási adatok módosításról, árváltozásról szóló információk
  • Megrendelés visszaigazolásáról szóló üzenet,
  • Vásárlás/kupon használata esetén a kérdőívet követő értékelés kiküldése,
  • Számla küldése,
  • Fizetés elfogadásáról szóló üzenet – ez az e-mail tartalmazza egyben azt a linket is, amellyel a vásárlást/kupon használatát követően a kérdőív kitöltését meg tudja kezdeni az ügyfél,
  • Sikertelen fizetésről szóló üzenet,
  • Az átutalásra váró összegről szóló üzenet (banki átutalással történő fizetés esetén).
 • Kit érint pontosan: minden ügyfelet
 • Leiratkozás: csak az ügyféltörlésével lehetséges
 • Időtartama: az ügyfél törléséig vagy a garanciális időszak leteltéig
 • Adatfeldolgozó: Salesautopilot.hu, Dropbox, BIP kampány
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

D.     TERMÉK / SZOLGÁLTATÁS MEGVÁSÁRLÁSA

 • Jogalap: Szerződés teljesítése
 • Kezelt személyes adatok: Megrendelő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, a vevő megjegyzése / véleménye
 • Az adatkezelés célja: Szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése, számlakiállítás, egyes esetekben garanciális kötelezettségünk teljesítése, a termékkel kapcsolatos technikai változásokról történő értesítés, valamint a szolgáltatás céljának megvalósulásához szükséges tájékoztatások küldése
 • Időtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva)
 • Adatfeldolgozó: Salesautopilot.hu, Facebook, Google, Dropbox, Könyvelő, Számlázz.hu, Raiffeisen Bank, BIP kampány
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

E.      ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MEGKERESÉSEK / KAPCSOLATI ŰRLAP KEZELÉSE

 • Jogalap: Jogos érdek
 • Kezelt személyes adatok: Kapcsolatfelvevő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma,
 • Az adatkezelés célja: A megkeresésben megfogalmazott kérés teljesítése vagy visszajelzés annak nem teljesíthető voltáról, a megfogalmazott kérdések megválaszolása, a megkeresések és válaszok referenciaként való elérhetővé tétele a kapcsolatfelvevő számára
 • Időtartama: a kapcsolatfelvétel utolsó kommunikációja után 12 hónap, bármikor ingyenesen kérheti ezen adatok törlését
 • Adatfeldolgozó: Salesautopilot.hu
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

F.       SZEKRENYNEKED.HU PARTNERPROGRAM REGISZTRÁCIÓ

 • Jogalap: Szerződés teljesítése
 • Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
 • Az adatkezelés célja: A partnerprogram szerződéskötési folyamattal kapcsolatos információk eljuttatása, a szerződés megkötése, majd a partner támogatása a szerződés keretében.
 • Időtartama: a partner szerződés létrejötte esetén a szerződés megszűnését követő 8 évig, a szerződéskötés meghiúsulása esetén a regisztrációt követő legkésőbb 1 hónap
 • Adatfeldolgozó: Salesautopilot, Könyvelő, Dropbox
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

G.     HÍRLEVÉL (JELENLEG NEM AKTÍV)

 • Jogalap: Hozzájárulás
 • Kezelt személyes adatok: keresztnév, e-mail cím, feliratkozás dátuma, átkattintás dátuma, kattintott link, levélmegnyitás dátuma, megnyitott levél, IP cím
 • Az adatkezelés célja: Értesítés akciókról, új termékekről, kampányokról, megkeresés
  üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás
 • Időtartama: Leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az utolsó beazonosítható aktivitástól számított 6 hónapig
 • Adatfeldolgozó: Salesautopilot
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

 

H.     REKLÁMTARTALMÚ ÜZENETEK FOGADÁSA, AVAGY MIT KELL TUDNI DIREKT MARKETING ÉS HÍRLEVÉL CÉLÚ ADATKEZELÉSÜNKRŐL?

Ön az ajánlatkérés során tett nyilatkozatával hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. A fent felsorolt adatkezelések közül az “Hírlevél”-re történő feliratkozás esik ebbe a kategóriába. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §). Ön a hozzájárulását a marketing célú üzenetek tekintetében ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

 

I.       PROFILOZÁS

 • Az Adatkezelő nem végez a látogatók / regisztrálók viselkedése, érdeklődési köre, vagy általuk magadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmaz automata ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt.
 • Weboldalunk látogatóinak beazonosítása nem célunk, és nem is teszünk ez ügyben lépéseket.

 

J.       SÜTIK (COOKIE-K) MIK AZOK A SÜTIK ÉS KEZELÉSÜK MÓDJA?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Összegyűjtöttük Önnek, hogy az egyes böngészőkben hogyan kell a sütiket rendszerszinten kikapcsolni. Íme a lista:

Sütik kikapcsolása:

 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
 • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-
  tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
 • Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-delete- browser-history
 • Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, terhelés-kiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Szekrenyneked.hu az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Szekrenyneked.hu nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Szekrenyneked.hu, azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Cookie Részletek Név és lejárat
Cookie információ Ezt a cookie-t azért használjuk, hogy megjegyezze a felhasználó beállításait a cookikkal kapcsolatban, és ne kérdezzük meg ismét. CookieConsent = 1 év
Rendszer süti Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen
böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
PHPSESSID = amíg a böngésző nyitva van
Google Analytics Google Analytics sütik – Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy a weboldalunk látogatói hogyan használják a weboldalt, például annak az oldalnak az adatai, ahonnan a látogató jött és az, hogy hány alkalommal látogatta meg a látogató a weboldalunkat. Ezt az információt arra használjuk, hogy fejlesszük a weboldalunkat és a szolgáltatásainkat, valamint a felhasználók élményét. A sütik nem azonosítják be Önt személyesen, hanem egy anonim módon gyűjtenek információt, amit a Google Amerikai szervereire továbbítanak és tárolnak, a Google Adatvédelmi gyakorlatainak megfelelően. További információt megtalál a Google Analytics adatvédelmi gyakorlatairól az alábbi oldalon:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
(Előfordulhat, hogy az oldal csak angol nyelven elérhető.)
_ga = 2 év
_gid = amíg a böngésző nyitva van
_gat = amíg a böngésző nyitva van
PIWIK PIWIK analytics sütik – Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy a weboldalunk látogatói hogyan használják a weboldalt, például annak az oldalnak az adatai, ahonnan a látogató jött és az, hogy hány alkalommal látogatta meg a látogató a weboldalunkat. Ezt az információt arra használjuk, hogy fejlesszük a weboldalunkat és a szolgáltatásainkat, valamint a felhasználók élményét. A sütik nem azonosítják be Önt személyesen, hanem egy anonim módon gyűjtenek információt _pk_id = 1 év
_pk_ses = amíg a böngésző nyitva van
Facebook konverziós pixel A Facebook konverziós pixelt a Facebookon történő hirdetéseink teljesítményének mérésére használjuk. További információt az alábbi oldalon talál:
https://www.facebook.com/policy.php
Számos süti változó lejárati idővel, kérjük, olvassa el a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért.
Facebook pixel A Facebook remarketing cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalunk látogatói számára a weboldalunk témájához kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a Facebook hirdetési rendszerének segítsétével. Részletes információkat itt talál: https://www.facebook.com/policies/cookies/ Számos süti változó lejárati idővel, kérjük, olvassa el a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért.
Google remarketing A Google remarketing cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalunk látogatói számára a weboldalunk témájához kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a Google hirdetési rendszerének segítsétével, és a felhasználói élmény a lehető legjobb legyen. Részletes információkat itt talál: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu Számos süti változó lejárati idővel, kérjük, olvassa el a Google adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért.
Hotjar A Hotjar szoftver segítségével optimalizáljuk a weboldal kezelőfelületét, valamint kérdőíves megkérdezést folytatunk. Az előbbi minden weboldal látogatónkat érinti, a kérdőíves megkérdezés csak esetenként történik. Személyes adatokat nem tárolnak a cookie-k. Részlees információkat itt talál: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information Számos cookie 365 napos lejárati idővel. Ezen cookie-k teszik lehetővé a Hotjar által biztosított weboldal funkciók megfelelő működését személyes adat kezelése nélkül.

 

5.   ADATFELDOLGOZÓK

Az ezen adatkezelési tájékoztató 3. pontjában, az egyes adatkezeléseknél felsorolt adatfeldolgozók részletes adatait találja meg ebben a pontban.

Google
Google Email, Drive, Táblázatok, Dokumentumok különböző céges dokumentációk tárolására.
Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
Telefonszám: 650-253-0000
Weboldal: www.google.com, www.google.com/gmail, www.google.com/drive, www.google.com/spreadsheets/about, www.google.com/docs/about,

Maxer.hu
Tárhely szolgáltatás
MAXER HOSTING Kft.
Székhely: 9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3.
Cégjegyzékszám: 08-09-013763
Telefonszám: 08-09-013763
Weboldal: https://www.maxer.hu

BIP kampány
SMS küldő szolgáltatás
Bip Communications Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Bulcsú utca 23. b. ép. III. em. 8.
Cégjegyzékszám: 01 09 947432
Telefonszám: +36-30/493-7166
Weboldal: https://sms.bipkampany.hu/

Dropbox
Céges dokumentumok tárolására és biztonsági mentésére való felhő szolgáltatás
Dropbox Inc.
Székhely: 333 Brannan Street San Francisco, CA 94107, United States
Telefonszám: 415-857-6800
Weboldal: www.dropbox.com

Facebook
Hirdetések és céges oldal
Facebook Inc
Székhely: 1601 Willow Rd MENLO PARK   CA   94025-1452
Telefonszám: +1650.6187714
Weboldal: www.facebook.com

Könyvelő
Számlák, teljesítésigazolások, és hasonló bizonylatok
P&B Conto Pénzügyi, Tanácsadó Kft.
Székhely: 1089 Budapest, Kőris utca 23. tetőtér 8.
Cégjegyzékszám: 01-09-912061
Telefonszám:+36 784 0377

Számlázz.hu
Számlázás
KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Telefonszám: +3630 35 44 789
Weboldal: https://www.szamlazz.hu/szamla/main

Salesautopilot.hu
Automatizált levelezés, hírlevél, CRM rendszer
SalesAutopilot Kft.
Székhely: 1024. Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4-5
Cégjegyzékszám: 01 09 286773
Telefonszám: +36 1 490 0172
Weboldal: https://www.salesautopilot.hu/

 

6.   EGYÉB ADATKEZELÉSI KÉRDÉSEK

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Szekrenyneked.hu-t. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Szekrenyneked.hu adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelő̋ technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető̋ teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.

Szekrenyneked.hu mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Szekrenyneked.hu-hoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 

7.   AZ ÉRINTETT JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

A.     TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Szekrenyneked.hu a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

 

B.     HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

C.      ADATOK HELYESBÍTÉSÉNEK JOGA

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
A legtöbb e-mailünkben erre vonatkozóan elhelyezünk egy adatmódosító űrlapra mutató hivatkozást, mellyel Ön saját maga is el tudja végezni azonnal a szükséges módosításokat.

 

D.     TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 14 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

 

E.      AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ ÉS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

F.       ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

G.     TILTAKOZÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

 

H.     BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg aSzekrenyneked.hu-t az info@Szekrenyneked.hu e-mail címen vagy Szekrenyneked.hu székhelyére címzett ajánlott-tértivevényes postai küldeményben.

 

I.       AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

A Szekrenyneked.hu nem végez automatizált döntéshozatalt és profilalkotást, ezért ezt az alapjogot biztosítani nem tudjuk.

 

J.       PANASZ ESETÉN

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://naih.hu/
 • Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 

8.   AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

Vállalkozásunkban nem működik automatizált döntéshozatal.

 

9.   TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
  évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

10. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Jelen adatkezelési tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk, és frissítjük a tervezett adatkezelési változásaink feltüntetésével. Változás esetén a változás mértékétől függően, a változásnak az adatalanyokra gyakorolt hatásától függően választjuk meg, hogy milyen módon értesítjük az adatalanyokat (pl. Önt). Amennyiben a változás jelentős, email-ben értesítjük a változás összes érintettjét, amennyiben a változás nem jelentős, weboldalunkon közzétesszük az új verziót, de nem küldünk email értesítést.

Árajánlatkérés

Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!

ui:

Amennyiben bármilyen problémád adódik az ajánlatkérés során, bátran írj kapcsolat ûrlapunkra Minden Rólunk címû oldalunkon, vagy nyugodtan hívd munkaidõben a +36 20 3695929 -es telefonszámot (Tóth Ádám).

Cégünkrõl részletes információt a már említett oldalon, eddigi munkáinkról még több képet pedig a Szekrenyneked közösségi oldalán találsz.

 

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat: Jelen ajánlatkérõ ûrlap kitöltésével kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a fentiekben általam önkéntesen szolgáltatott személyes adataimat a Szekrenyneked Kft. (székhely: 2011 Budakalász, Jókai Mór u. 54.; cégjegyzékszám: 13-09-182013; adószám: 25704543-2-13) mint adatkezelõ kezelje a hozzájárulásom visszavonásáig abból a célból, hogy az általam ajánlatként kért bútortervet és megvalósítási kalkulációt e-mailben elküldje a részemre.

Ajánlatot kérek